Hvorfor vikingtid?

Mye tyder på at de første vikingene som reiste ut var drevet av et ønske om å oppnå status og ære. Måten plyndringsgodset ble tatt i bruk på, som smykker og andre synlige statussymboler, støtter denne teorien.

I ph.d prosjektet mitt forsket jeg på den første fasen av vikingtiden.

  • Hva var motivasjonen til de førte vikingene?
  • Og hva kan de arkeologiske kildene fortelle oss om dette?

I denne perioden har vi mange skriftlige kilder som beskriver skandinaver på tokt, både på kontinentet og på De britiske øyer, men vi har ingen samtidige skriftlige kilder fra Skandinavia som forteller om den motivasjonen som lå bak de første plyndringstoktene. Selve reisen må ha vært risikabel og dyr, noe som tilsier at de som reiste ut har hatt en sterk motivasjon som overgikk den potensielle risikoen. Jeg ble interessert i motivasjonen bak reisene og skrev en boggpost om dette for historieblogg.no  Bloggposten finner du her. En pdf av avhandlingen Transformasjoner. Omforming og bruk av importerte gjenstander i vikingtid finner du på min side på academia.edu.

C24193v

Beslag fra et relikvieskrin. Beslaget er funnet i Norge og har antagelig blitt brukt som draktspenne av en kvinne på 800-tallet. Foto: Adnan Igachic/Kulturhistorisk museum

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s